48902276_10215545064694037_7228292941121323008_n
Olga Gorokhova, art fragment